Thema's

 

Presenteren en Public Speaking (EN / NL / FR)

Wat ook de context, spreken in het openbaar is veel meer een vaardigheid die je kunt ontwikkelen dan een talent. The Works! verzorgt algemene trainingen, individuele coachings en specifieke diensten rond presenteren en spreken in het openbaar. De belangrijkste onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:

 • de typische Powerpoint-valkuilen vermijden;
 • de juiste kernboodschappen selecteren en ze zo formuleren dat ze bij
  het publiek blijven ‘plakken’;
 • een verhaallijn ontwikkelen die inspeelt op de behoeften van het
  publiek en hen tot het einde blijft boeien;
 • visuele hulpmiddelen maken die je boodschap versterken in plaats
  van de aandacht afleiden;
 • aspecten van lichaamstaal, stemgebruik en beheersen
  van spreekangst.

Deze training beslaat typisch twee dagen en omvat een camera-oefening die samen met de deelnemers geanalyseerd wordt. We doen op basis van specifieke behoeften graag een aangepast voorstel training- of coachingtrajecten.

 

Mediatraining (EN / NL / FR)

Interviews voorbereiden en inoefenen. Veel expertise hebben is één zaak, die expertise op een toegankelijke, aantrekkelijke en geloofwaardige overbrengen is een andere, zeker als de interviewer lastige vragen begint te stellen. In onze mediaworkshops De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Trends in mediagebruik en journalistieke praktijk;
 • interviews voorbereiden: de kernboodschappen kiezen en ze op de juiste manier onderbouwen en illustreren;
 • anticiperen op lastige vragen;
 • tips en tricks voor als je voor de camera staat.

Deze training beslaat typisch een halve dag en omvat een aantal camera-oefeningen over concrete onderwerpen die de deelnemers zelf aanbrengen. We doen op basis van specifieke behoeften graag een aangepast voorstel voor training- of coachingtrajecten.

 

Doeltreffend onderhandelen (EN / NL / FR)

Hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat je wil zonder de relatie met de andere op het spel te zetten? Deze training is gebaseerd op de onderhandelingsmethode die ontwikkeld werd aan het Program on Negotiation van Harvard University. Die biedt een sterk onderbouwde methode om onderhandelingssituaties te analyseren, voor te bereiden en een optimaal resultaat te bereiken. De belangrijkste
onderwerpen zijn:

 • De methode van ‘Principled Negotiating’
 • Het Seven Elements-model om onderhandelingssituaties te
  analyseren
 • Verschillende onderhandelingsstijlen (en je eigen stijl herkennen)
 • Omgaan met lastige mensen
 • De mechanismen van sociale beïnvloeding (gebaseerd op onderzoek van Robert Cialdini);

Deze training beslaat typisch één of twee dagen en omvat talrijke rollenspelen en case studies.

Overtuigen en beïnvloeden (EN / NL / FR)

Een workshop over de algemene mechanismen van overtuigen en beïnvloeden. Deelnemers krijgen de fundamentele tools aangereikt om overtuigender én gepast assertief te zijn in uiteenlopende professionele situaties.​ De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Hoe overtuiging werkt: conceptueel kader;​
 • Het Interpersoonlijk Circumplex: communicatiestijlen en -dynamieken;
 • Actief luisteren en interpersoonlijke gespreksvaardigheden;​
 • Assertiviteit en emotionele intelligentie;​
 • Emotionele gesprekken, klachten en conflicthantering;​
 • Feedback geven en ontvangen;​
 • De mechanismen van sociale beïnvloeding (gebaseerd op het onderzoek van Robert Cialdini).

Deze training beslaat typisch één dag, en bevat tal van oefeningen en simulaties. We doen op basis van specifieke behoeften graag een aangepast voorstel voor training- of coachingtrajecten.

Zakelijk schrijven (EN / NL / FR)

Ontwikkelen van een doeltreffende en tijdefficiënte strategie om documenten te schrijven die ook echt gelezen worden. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • kenmerken van documenten die bepalen of ze gelezen worden of niet;
 • een schrijfstrategie die ervoor zorgt dat je het publiek geeft wat ze nodig hebben;
 • een structuur kiezen die je belangrijkste boodschappen maximale impact geeft;
 • een leesvriendelijke, eenvoudige en heldere stijl ontwikkelen.

Deze training beslaat typisch één of twee opleidingsdagen, en biedt ruimte om de deelnemers met hun eigen documenten te laten oefenen. We doen op basis van specifieke behoeften graag een aangepast voorstel voor training- of coachingtrajecten.

Doeltreffend vergaderen (EN / NL / FR)

Een workshop rond het ontwikkelen van een resultaatgerichte vergadercultuur. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • vergaderingen doeltreffende voorbereiden;
 • een goede agenda opstellen;
 • het leiden van en participeren in vergaderingen;​
 • de rapportering achteraf.

Deze workshop beslaat typisch een halve of hele dag. De deelnemers stellen aan het eind van de workshop zelf een Meeting Charter op met principes die ze in de praktijk willen gaan toepassen.

Storytelling en leiderschap (EN / NL / FR)

Leiders, dat wil zeggen mensen die anderen inspireren tot verandering, hebben een goed verhaal nodig.
Deze workshop geeft de deelnemers inzicht in de universele principes van krachtige storytelling en hoe deze kunnen worden toegepast om wervend en inspirerend te communiceren in uiteenlopende zakelijke contexten: presentaties en keynotes, meetings met klanten en pitches, gesprekken met collega’s, etc. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • de fundamentele inhoudelijke bouwstenen van goede verhalen;
 • de vormelijke kenmerken van verhalen die de aandacht van het publiek tot het einde vasthouden en hen ook bijblijven;
 • storytelling en persoonlijk leiderschap;
 • een methode om van elke zakelijke communicatie een krachtig verhaal met een boodschap te maken.

Dit thema wordt in uiteenlopende vormen aangeboden, ook in individuele, intensieve executive speaker coaching.​

 • De presentatietraining was bij momenten bijna chirurgisch;
  dat spreekt van een grote competentie en ervaring, waarvoor innige dank.

  Cultuurloket
 • De cursus met Wim Coessens was vakkundig gebracht. Het was een aangename uitwisseling en ik voelde steeds wat een geluk wij hadden dat jullie deze cursus voor ons mogelijk maken.

  Cultuurloket
 • “Ik vond het verbluffend, de wijze waarop Wim kan inzoomen op de meer communicatieve aspecten in een presentatie (en dus ook, inherent, inhoudelijk) terwijl wij als vertellers ons graag storten op het inhoudelijke alleen. Zo stelt hij ons in staat om een presentatie op de meest gunstige wijze vorm te geven, zodat we ons project de beste kansen geven.”

  Cultuurloket