Thema's

Presenteren en Public Speaking (EN / NL / FR)

Wat ook de context, spreken in het openbaar is veel meer een vaardigheid die je kunt ontwikkelen dan een talent. The Works! verzorgt algemene trainingen, individuele coachings en specifieke diensten rond presenteren en spreken in het openbaar. De belangrijkste onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:
 • de typische Powerpoint-valkuilen vermijden;
 • de juiste kernboodschappen selecteren en ze zo formuleren dat ze bij het publiek blijven ‘plakken’;
 • een verhaallijn ontwikkelen die inspeelt op de behoeften van het publiek en hen tot het einde blijft boeien;
 • visuele hulpmiddelen maken die je boodschap versterken in plaats van de aandacht afleiden;
 • aspecten van lichaamstaal, stemgebruik en beheersen van spreekangst.
Deze training beslaat typisch twee dagen en omvat een camera-oefening die samen met de deelnemers geanalyseerd wordt. We doen op basis van specifieke behoeften graag een aangepast voorstel training- of coachingtrajecten.

Mediatraining (EN / NL / FR)

Interviews voorbereiden en inoefenen. Veel expertise hebben is één zaak, die expertise op een toegankelijke, aantrekkelijke en geloofwaardige overbrengen is een andere, zeker als de interviewer lastige vragen begint te stellen. In onze mediaworkshops De belangrijkste onderwerpen zijn:
 • Trends in mediagebruik en journalistieke praktijk;
 • interviews voorbereiden: de kernboodschappen kiezen en ze op de juiste manier onderbouwen en illustreren;
 • anticiperen op lastige vragen;
 • tips en tricks voor als je voor de camera staat.
Deze training beslaat typisch een halve dag en omvat een aantal camera-oefeningen over concrete onderwerpen die de deelnemers zelf aanbrengen. We doen op basis van specifieke behoeften graag een aangepast voorstel voor training- of coachingtrajecten.

Onderhandelingstraining (EN / NL / FR)

Hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat je wil zonder de relatie met de andere op het spel te zetten? Deze training is gebaseerd op de onderhandelingsmethode die ontwikkeld werd aan het Program on Negotiation van Harvard University. Die biedt een sterk onderbouwde methode om onderhandelingssituaties te analyseren, voor te bereiden en een optimaal resultaat te bereiken. De belangrijkste onderwerpen zijn:
 • De methode van ‘Principled Negotiating’
 • Het Seven Elements-model om onderhandelingssituaties te analyseren
 • Verschillende onderhandelingsstijlen (en je eigen stijl herkennen)
 • Omgaan met lastige mensen
 • De mechanismen van sociale beïnvloeding (gebaseerd op onderzoek van Robert Cialdini);
Deze training beslaat typisch één of twee dagen en omvat talrijke rollenspelen en case studies.

Schrijftraining (EN / NL / FR)

Ontwikkelen van een doeltreffende en tijdefficiënte strategie om documenten te schrijven die ook echt gelezen worden. De belangrijkste onderwerpen zijn:
 • kenmerken van documenten die bepalen of ze gelezen worden of niet
 • een schrijfstrategie die ervoor zorgt dat je het publiek geeft wat ze nodig hebben;
 • een structuur kiezen die je belangrijkste boodschappen maximale impact geeft;
 • een leesvriendelijke, eenvoudige en heldere stijl ontwikkelen.
Deze training beslaat typisch één of twee opleidingsdagen, en biedt ruimte om de deelnemers met hun eigen documenten te laten oefenen. We doen op basis van specifieke behoeften graag een aangepast voorstel voor training- of coachingtrajecten.
 • “Een onderdompeling in de fijne kneepjes van professionele en effectieve communicatie.”

  Jan Becaus, 47 jaar